Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Kownackiej w Żychlinie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

 

Nabór na stanowisko bibliotekarza w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie

OGŁOSZENIE NR 1/2017 z dnia 16 marca 2017 roku

Dyrektor

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie

ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza

w wymiarze pełnym czasu pracy (etat).

Praca na stanowisku bibliotekarza w Czytelni w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Żychlinie obejmowała będzie m.in.:

- aktywny udział w kształtowaniu polityki gromadzenia zbiorów zgodnie z potrzebami użytkowników,

- udostępnianie zbiorów w bibliotece i na zewnątrz zgodnie z obowiązującymi regulaminami,

- udostępnianie użytkownikom komputerów i pomoc w korzystaniu z nich,

- prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu korzystania z komputerów i Internetu,

- współdziałanie z innymi działami w zakresie edukacji kulturalnej, literackiej i informacyjnej,

- prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej (planowanie, statystka, sprawozdawczość).

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe bibliotekoznawcze lub inne humanistyczne (kierunki pedagogiczne, itp.),

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia,

- doświadczenie w pracy w bibliotece ( praktyki studenckie, odbyty staż, praca w innej bibliotece),

- biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

- znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego – Microsoft Office

- swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,

- cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem,

- deklaracja do podjęcia podyplomowych studiów w przypadku osób bez przygotowania bibliotekoznawczego.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

- znajomość rynku wydawniczego w zakresie literatury,multimediów i dokumentów audiowizualnych

- umiejętność dobrej organizacji pracy,

- komunikatywność,

- sumienność,

- odpowiedzialność,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys (CV)

- list motywacyjny

Życiorys (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.)

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

- oświadczenie o chęci podjęcia podyplomowych studiów bibliotekoznawczych.

Kopie innych dokumentów:

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności.

Termin i miejsce składania dokumentów:

- Dokumenty w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza”, należy składać do dnia 03 kwietnia 2017r. do godz. 12.00 w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. Marii Kownackiej w Żychlinie , przy ul. Al. Racławickie 5 - pokój dyrektora – parter . Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Po upływie terminu do złożenia ofert pracy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://gminazychlin-biblioteka.bip2.alfatv.pl/dokumenty/menu/8 – zakładka Praca w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej upowszechniona zostanie informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

- Informacja o wyniku naboru (rozstrzygnięciu) będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://gminazychlin-biblioteka.bip2.alfatv.pl/ – zakładka Praca w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Informacja o istotnych warunkach stosunku pracy:

- zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telef. 24 285 11 69

 

 

Żychlin , dnia 16.03.2017r.

Dyrektor

Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Kownackiej

w Żychlinie

Ewa Andrzejewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Andrzejewska 12-03-2017 17:35:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Andrzejewska 12-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Ewa Andrzejewska 16-03-2017 20:02:27